Marble Systems | Tureks paydaşlarıyla olan ilişkilerinde şeffaf, adil ve hesap verebilir olmayı benimsemektedir. Faaliyetlerini yürütürken, ilgili mevzuata, sözleşmesel taahhütlerine uymakta ve “Etik İlkeleri” çerçevesinde hareket etmektedir. Bu çerçevede, Topluluğun faaliyet gösterdiği farklı sektörlerin ve coğrafyaların hızla değişen ihtiyaçları ile yerel ve uluslararası düzeyde paydaş beklentilerine yanıt vermek amacıyla kapsamlı bir “Uyum Projesi” yürütülmüştür.

2018-2020 yılları arasında Marble Systems | Tureks liderliğinde yürütülen “Uyum Projesi” kapsamında, Topluluk çalışanları ve üst düzey yöneticiler ile birebir görüşmeler gerçekleştirilmiş; anket ve çalıştaylar aracılığıyla mevcut uyum faaliyetleri değerlendirilmiş ve Marble Systems | Tureks’e ilişkin bir risk değerlendirmesi yapılmıştır.


Bu çıktılar ışığında, küresel ölçekteki iyi uygulamalar incelenerek ilgili politikalar nihai haline getirilmiş ve Marble Systems | Tureks Yönetim Kurulu’nun onayı ile bir “Uyum Programı” uygulanmaya başlanmıştır.

Uyum Programı kapsamında güncellenen Marble Systems | Tureks Etik İlkeleri; tüm Marble Systems | TureksTopluluğu şirketleri, çalışanları, Topluluk adına hareket edenler ve iş ortaklarına yol göstermeyi ve rehberlik etmeyi amaçlamaktadır. Marble Systems | Tureks Topluluğu Etik İlkeleri’ne uyum, bütün Marble Systems | Tureks Topluluğu çalışanlarının görevi olmakla birlikte, Marble Systems | Tureks Topluluğu şirketlerinin üst yönetiminin bu konuda liderlik göstermesi beklenmektedir.

Uyum Programı, Marble Systems | Tureks Topluluğu’nun uyum ile ilgili konularını, riske dayalı bir yaklaşımla belirlemeyi ve yönetmeyi amaçlayan kurallar, politikalar ve prosedürler bütünüdür. Uyum Programı, üst yönetim tarafından desteklenen ve Hukuk ve Uyum Müşavirliği tarafından izlenen kurumsal uyum kültürünü ve Marble Systems | Tureks Topluluğu genelinde yazılı hale getirilen standartları, tüm çalışanların katılımıyla bir araya getirmektedir.

Marble Systems | Tureks Topluluğu Uyum Programı’nın temel bileşenleri; önleme, tespit etme ve tepki verme şeklindedir.

 

Belgeler

Belge Adı İşlem
Uyum Politikası   İndir
Toplumsal Yatırım Politikası   İndir
Kişisel Verilerin Korunması Politikası   İndir