İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İSG Yönetim Sisteminin; ulusal kanun ve yönetmelikler, uluslararası yükümlülükler, projenin yapıldığı ülkedeki kanun ve yönetmelikler, üyesi olunan ulusal ve uluslararası kuruluşların şartları, şartname gerekleri, müşteri ve diğer paydaşlarının beklentileri doğrultusunda uygun dokümantasyonun oluşturarak yapılandırılması.


Çevre Politikası

Faaliyette olduğu hizmetler kapsamında çevre ile ilgili olarak aşağıdaki ilkeleri hayata geçirmeyi taahhüt ederiz:

Yürürlükte bulunan çevre ile ilgili yasal mevzuat, yükümlülük, idari düzenlemelere ve kendiliğinden tabi olunan kurallara uymak.

Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlanması.

Sürekli gelişme anlayışı içinde hava, su, toprak kirlenmesini önlemek.

İmkanlar dahilinde, atıkların kaynağında en aza indirilmesi, yeniden kullanılması, geri dönüştürülmesi ve değerlendirilmeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlamak.

Tüm çalışan, tedarikçi ve taşeronlarımızın çevre bilincinin artırılması.

Koşullara müdahale edilmeyen durumlarda, çevre üzerine önemli ve olumsuz etkileri olabilecek hizmet faaliyetlerine dahil olmamak.

Kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen çevre tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak.

Hizmet faaliyetleri kapsamında doğal kaynakların en etkin biçimde kullanımına ve bu bağlamda kaynak tasarrufu ve yeniden kazanım hususlarına gereken özeni göstermek.


Kalite Politikası

Kalite Politikamız, müşteri odaklı yaklaşımımızı sürdürerek, mermer sektöründe benzersiz bir hizmet sunmayı amaçlamaktadır. Müşterilerimizin beklentilerini karşılamak ve aşmak için sürekli olarak ürünlerimizi ve hizmetlerimizi iyileştirmeye odaklanırken, çalışanlarımızın memnuniyetini ve yeteneklerini artırmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda, çevresel ve toplumsal sorumluluklarımızın bilincinde olarak, sürdürülebilirlik ilkelerini göz önünde bulundurarak çevreye ve topluma duyarlı bir şekilde hareket etmeyi taahhüt ediyoruz.


İnsan Kaynakları Politikası

Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş. (Şirket), çalışanlarının refahını ve şirketimizin başarısını sağlamak için etik değerlere dayalı bir İnsan Kaynakları Politikası benimser.

  1. Çalışanların İyiliği ve Güvenliği: Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği en öncelikli konularımızdandır. İş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun bir çalışma ortamı sağlamak için sürekli çaba gösteririz.
  2. Eşit Fırsat ve Çeşitlilik: Herkesin potansiyelini gerçekleştirebileceği bir ortamda fırsat eşitliği ve çeşitliliği teşvik ederiz. Irk, cinsiyet, din, yaş, engellilik durumu veya başka herhangi bir ayrımcılık temelinde işe alım, terfi, eğitim ve diğer iş ilişkileri süreçlerinde eşitlik sağlarız.
  3. Yetenek ve Performansın Geliştirilmesi: Çalışanlarımızın yeteneklerini geliştirmeleri ve en iyi performanslarını sergilemeleri için destek sağlarız. Eğitim ve gelişim programları düzenleyerek ve performansı düzenli olarak değerlendirerek çalışanlarımızın kariyerlerini ilerletmelerine yardımcı oluruz.
  4. İşbirliği ve Takım Çalışması: İşbirliği ve takım çalışması, başarı için temel bir unsurdur. Çalışanlarımız arasında güvenilir ilişkiler kurarak ve birbirlerini destekleyerek verimli bir çalışma ortamı oluştururuz.
  5. İş Ahlakı ve Etik Değerler: İşimizi yaparken etik değerlere bağlı kalmayı önemseriz. Dürüstlük, saygı ve adalet ilkelerine dayalı davranışlar sergileyerek şirketimizin itibarını koruruz.
  6. Performansa Dayalı Ödüllendirme: Çalışanların başarılarını tanımak ve ödüllendirmek, motivasyonlarını artırır. Performansa dayalı ödüllendirme sistemleriyle çalışanlarımızın katkılarını takdir ederiz.
  7. İletişim ve Geri Bildirim: Açık ve etkili iletişim, sağlıklı bir iş ortamının temelidir. Çalışanlarımızın görüşlerini dinler ve geri bildirim alıp vermek için sürekli bir iletişim ortamı sağlarız.

Bu politika, Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş.’nin insan kaynakları yönetimine ilişkin temel prensipleri ve değerlerini yansıtmaktadır. Bu prensiplere uygun olarak hareket ederek, çalışanlarımızın refahını ve şirketimizin başarısını desteklemeyi amaçlıyoruz.

Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

İndir

Çevre Yönetim Sistemi Belgesi

İndir

ISG Yönetim Sistemi Belgesi

İndir

MMS Yönetim Sistemi Belgesi

İndir

Marble Systems Tureks Sıfır Atık Belgesi

İndir

İş Sağlığı ve Güvenliği Prosodürü

İndir