Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri

Dürüstlük

Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş. (Şirket), her türlü ilişkide dürüstlük ilkesine bağlıdır. Çalışanlarımızla ve paydaşlarımızla olan her etkileşimde doğruluk ve dürüstlük esastır.

Gizlilik ve Bilgi Güvenliği

Şirket içinde ve dışında elde edilen bilgilerin gizliliği ve bütünlüğü önemlidir. Gizli bilgilerin korunması ve yetkisiz erişimden korunması için gerekli önlemler alınır.

Çıkar Çatışması

Kişisel çıkarlar ile Şirketin çıkarları arasında çatışma olabilecek durumlarda, çalışanlar Şirketin çıkarlarını her zaman öncelikli tutarlar. Hediye kabulü ve kişisel iş ilişkileri dikkatle yönetilir.

Çevre ve Topluma Karşı Sorumluluk

Şirket, çevre dostu ve topluma karşı sorumlu bir kuruluş olmayı taahhüt eder. Faaliyetlerimiz sırasında çevreye zarar vermemeye ve toplumsal ihtiyaçlara duyarlı olmaya özen gösteririz.

Yasal Uyumluluk

Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş. olarak tüm faaliyetlerimizi ilgili yasalara ve düzenlemelere uygun olarak gerçekleştiririz. Yasal gerekliliklerin yanı sıra, etik standartlara da tam uyum sağlamayı taahhüt
ederiz.

Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş. olarak müşterilerimize karşı sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamaya ve en üst düzeyde memnuniyet sağlamaya odaklanırız. Müşteri ilişkilerimizde dürüstlük, saygı ve şeffaflık prensiplerine sıkı sıkıya bağlı kalırız.

Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Şirket olarak çalışanlarımıza karşı sorumluluklarımızın bilincindeyiz ve onların sağlıklı, güvenli ve adil bir çalışma ortamında olmalarını sağlamak için çaba gösteririz. Çalışanlarımızın yeteneklerini geliştirmelerine ve kariyer hedeflerine ulaşmalarına destek oluruz. Irk, cinsiyet, din veya yaş ayrımı yapmaksızın tüm çalışanlarımıza eşit fırsatlar sunarız.

Yatırımcılara Karşı Sorumluluklarımız

Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş. olarak yatırımcılara karşı sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Şeffaflık, hesap verebilirlik ve güvenilirlik ilkelerine bağlı kalarak yatırımcılarımıza doğru ve zamanında bilgi sağlamaya önem veririz. Şirketimizin finansal durumu hakkında şeffaf ve kapsamlı raporlar sunarak yatırımcılarımızın güvenini kazanmayı amaçlarız.

Tedarikçi ve İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız

İş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize karşı sorumluluklarımızın bilincindeyiz ve onlarla karşılıklı saygı ve dürüstlük ilkelerine dayalı bir iş ilişkisi sürdürürüz. Adil ticaret uygulamalarına uyarak iş ortaklarımızın ve tedarikçilerimizin haklarını koruruz. Ayrıca, çevresel ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun hareket eden iş ortakları ve tedarikçiler tercih ederiz.